Referencie

  • firma TAKENAKA, GmbH – rôzne práce z oblasti inž. geodézie
  • firma HASTRA – vytyčovacie práce na stavbe diaľnice, pri výstavbe bytov
  • firma PROTES – polohopisné a výškopisné plány
  • firma COLORMETAL – geometrické plány
  • firma Keramika Soukup – geometrické plány
  • SZZ Budatín, Rosina – geometrické plány na majetkovo-právne vysporiadanie záhr. osady
  • firma autoservis MARÁK – geometrické plány

referencie referencie referencie referencie referencie referencie referencie referencie referencie referencie referencie referencie referencie referencie referencie referencie referencie referencie referencie referencie referencie