Profil

Naša firma - Geodix s. r. o. vznikla dňa 18. 6. 2008 zápisom do Obchodného registra

Naša firma pôsobí v oblasti geodézie od r. 1997. Najprv ako fyzická osoba Ing. Ján Švaňa – geodetické práce a od r. 2008 aj ako právnická osoba s názvom Geodix s. r. o.

V geodetických prácach máme zodpovedajúce vzdelanie, bohaté skúsenosti a používame profesionálnu techniku s automatizovanou registráciou, čo umožňuje rýchle a kvalitné spracovanie nameraných údajov.

Naša činnosť sa riadi platnou legislatívou, predpismi a technickými normami v oblasti geodézie, kartografie a katastra. Pôsobíme hlavne na severe Slovenska, v Žilinskom kraji, ale ani iná lokalita nie je pre nás problémom.

Naším cieľom je spokojnosť klientov s kvalitnými službami za prijateľné ceny.

Informácie o firme

IČO: 44 221 550
DIČ: SK 202 263 0115
Sídlo: Zádubnie 124, 010 03 Žilina
Prevádzka: Radlinského 19, 010 01 Žilina

Výpis z OR (klik na orsr)